RUIZ-POVEDA  RODRÍGUEZ, Lucio [LUZIANO] 

Bilduma dinamikoa : Kutxaren arte-ondareak egindako azken eskurapenak, 2003-2004 = Colección dinámica : últimas incorporaciones al patrimonio artístico Kutxa, 2003-2004. [Cat. exp.]. Donostia-San Sebastián, Kutxa Fundazioa = Fundación Kutxa, 2005.
Diccionario de pintores y escultores españoles del siglo XX, T. 13. Madrid, Forum Artis, D.L. 1994.
Enciclopedia general ilustrada del País Vasco. Cuerpo A, Diccionario enciclopédico vasco, Vol. XXV. San Sebastián, Auñamendi, D.L. 1988.
Luziano. [Folleto]. Donostia-San Sebastián, Kutxa, 2003.
"Luzianoren margoak" en Barren Astekaria, 468. zkia, Elgoibar, 2003ko abenduaren 5a, 19 orr.
MADARIAGA, Luis de: Pintores vascos. San Sebastián, Auñamendi, D.L. 1970.
MARRODÁN, Mario Ángel: Diccionario de pintores vascos. Madrid, Beramar, 1989.
TXOPITEA, Daniel: Zarautz bihotz-bihotzetik = Zarautz con toda el alma. Zarautz, Zarauzko Udala, D.L. 1997.
Zarautz. Zarautz, Comunicación Gráfica Otzarreta, D.L. 1998.