SUÁREZ ALBA, Enrique
(Vitoria-Gasteiz , 1921  -   1987 )