LARRAÑAGA IGLESIAS, Iñaki
(Eibar, Gipuzkoa , 1931 )