GUEZALA  AYRIVIÉ, Antonio de

Colección familia Guezala. Euskal Arkeologia, Etnografia eta Kondaira Museoa-Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, Bilbao. Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria-Gasteiz. Museo de Bellas Artes de Bilbao, Bilbao. Museo Provincial de Zaragoza, Zaragoza. Musèe Basque, Baiona-Bayonne.