ZARRAOA URIARTE, Eustasio
(Valladolid, 1860 -  Bilbao, Bizkaia, 1956)